Dansk udgave
German version
English version

ASM ØSTERVANG - 3 eller 4 rk kraftig plantemaskine
Plantemaskine 3- rækkes.jpg
Østervangs kraftige plantemaskiner kan leveres i to varianter:
• 3- eller 4 rækkes kraftig med fast rækkeafstand
• 3- eller 4 rækkes kraftig med hydraulisk justering af rækkeafstand

Maskinen er monteret med stort/store rulleskær og er ideel til genplantning i gamle juletræskulturer.

 

Undgå rodfræsning.

 

Plant direkte efter nedknusning.

 

Skærer igennem stød og rødder.

 

Monteret med hydraulikcylinder, så man kan presse maskinen i jorden. Endvidere er maskinen monteret med stor plantekasse og ekstra magasin til opbevaring af planter.

Som ekstra tilbehør kan maskinen monteres med overbygning, plantecomputer og/eller indskrabere.

 

 

 


>> Tilbage til oversigt